Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim informuje, że zgodnie z zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)

1 Administratorem Danych jest Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim, rynek Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie.
2 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim, rynek Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie lub um@miasteczko-slaskie.pl.
3 Dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w dialogu społecznym i nie będą udostępniane innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda.
4 Dane osobowe będą przechowywane na czas nieokreślony
5 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w dialogu społecznym.
6 Informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
7 Informujemy o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8 Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9 Pracownicy przetwarzający dane osobowe nie korzystają z mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania

  Polityka cookies

Platforma KS korzysta z sesyjnych cookies (ciasteczek). Cookie stosuje się w celu oznaczenia komputera Uczestnika wygenerowanym przez komputer jednoznacznym identyfikatorem podczas uzyskiwania dostępu do Platformy KS. W cookie przechowywane są informacje ułatwiające poruszanie się po serwisie, zapamiętujące ustawienia Uczestnika itp. Cookie nie identyfikuje Uczestnika i wygasa po zamknięciu przeglądarki. Elementy serwisu używają również „trwałych cookies”. Nie wygasają one z chwilą zamknięcia przeglądarki, pozostają w komputerze Uczestnika do czasu ich usunięcia. Nie mają one wpływu na funkcjonowanie komputera i przeglądarki, nie są niebezpieczne, a programy antywirusowe nie interpretują ich jako zagrożenie.


Jeżeli Uczestnik nie chce wykorzystywać cookies, może ustawić swą przeglądarkę na ich odrzucanie lub każdorazowe zawiadamianie w przypadku zapisania cookie na komputerze Uczestnika. Wyłączenie obsługi cookie przez przeglądarkę, wyłączy niektóre funkcje Platformy KS lub utrudni normalne z niej korzystanie.