Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim informuje, że zgodnie z zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)

1 Administratorem Danych jest Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim, rynek Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie.
2 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim, rynek Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie lub um@miasteczko-slaskie.pl.
3 Dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w dialogu społecznym i nie będą udostępniane innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda.
4 Dane osobowe będą przechowywane na czas nieokreślony
5 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w dialogu społecznym.
6 Informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
7 Informujemy o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8 Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9 Pracownicy przetwarzający dane osobowe nie korzystają z mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania

  Podgląd wniosku

 Pomoc

Zapraszamy Państwa do skorzystania z usługi złożenia wniosku w Urzędzie. Proces ten wymaga aby posiadali Państwo profil zaufany lub elektroniczny podpis kwalifikowany co zapewni składanemu przez Państwa wnioskowi moc prawną.

Proszę wybrać rodzaj wniosku jaki chcą Państwo złożyć w Urzędzie klikając w przycisk Złóż wniosek w odpowiednim dla żądanego wniosku okienku. Korzystając z przycisku Pomoc mogą Państwo uzyskać pomoc na temat całego procesu wnioskowania w danej sprawie.

Temat testowy

Treść

Treść wniosku

Autor

ePUAP, Piotr Lewandowski

Opublikowany

2018-03-27, 0:01

Termin zakończenia zbierania poparcia

2018-03-29, 0:01

Status wniosku

Ocena formalna

Aktualny stan procedowania

Nowy wniosek

Liczba głosów poparcia

1

Wniosek poparty przez

Rafał Ludwiczuk

Załączniki do wniosku